Producent af hæve-/sænkeborde og andre kontormøbler

501-11: Kan ikke køre


TAG STRØMMEN FRA BORDET FØR DU BEGYNDER !!!!

Er du i tvivl, så kontakt os.

1) Kontrol af 220V ledning/stik i ben:

TAG STRØMMEN FRA BORDET FØR DU RØRER VED LEDNINGER.

 

3) Kontrol af lyd i transformator i ben:

1a) Tjek at ledning er sat i stikket.

3a) Sæt strøm til bordet.

1b) Er stikket i benet intakt?

3b) Tænd bordet på 0/1 knappen 

      Nej   /   Ja: Gå til 2) 

3c) Vent 5 sekunder 

 3d) Sluk bordet på 0/1 knappen mens

 

3b) du lytter til benet (se billede).

 

3e) Høres et svagt "pssst"?

 

      Nej   /   JaKontakt produktsupport

2) Kontrol af ledninger indvendigt:

 
 

2a) Løsn de 2 stjerneskruer

 

2b) Er alle 3 ledninger på stikket på

 
2b) indvendig side?  

      Nej: Montér   /   Ja: Gå til 3)

 

  

 

 
  
  

 

 
Conset HomepageloaderConSet A/S | Industrivej 23 | 6900 Skjern | Danmark +45 96 80 00 80 conset@conset.com