Producent af hæve-/sænkeborde og andre kontormøbler

Miljø og ConSet


ConSet A/S udvikler og producerer altid som minimum efter gældende miljølovgivning og de krav,
som stilles indenfor de forskellige produktområder.

Det er vores overordnede mål altid at søge en reduktion i belastningen af det interne såvel som det eksterne miljø.
Vi sikrer dette ved at have en klar miljøbevidsthed, der kommer til gavn for alle interessenter — internt som eksternt.

Læs om miljøhåndtering i ConSet A/S: Miljø.pdf.


Vi undgår de fleste farlige stoffer i vores produkter.
Formaldehyd, bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB),
polybromerede diphenylethere (PBB) finder du således ikke i et ConSet produkt.

Træprodukter:
Størstedelen af træproduktionen foregår i Tyskland.
Vi overholder den strengeste tyske E1-norm for grænseværdier vedr. formaldehyd.

Download certifikat.

 

 

Elektronik komponenter:

RoHS er navnet på det nye regelsæt for reduktion af farlige stoffer
i elektroniske produkter og komponenter.
ConSet´s leverandører af elektroniske komponenter
(transformatorer, betjeninger mv.) lever op til dette regelsæt.

Download direktiv / eksempel:

 

Arbejdsmiljø:

ConSet samarbejder løbende med BST og Arbejdstilsynet for at hindre
skader og ulykker.
Hos leverandørerne overholder vi landenes gældende lovgivning
og besøger mange gange hvert år leverandørerne.
Flere af vores leverandører er certificeret efter ISO 14000.
Certificeringen af fabrikkerne giver en bred sikkerhed omkring miljøforholdene.

Download eksempel på ISO certifikat:

 

Bortskaffelse:

ConSet anbefaler altid en adskillelse af produktet, hvis det skal bortskaffes.
For elektronik komponenter gælder WEEE-direktivet,
der omhandler bortskaffelsesregler for elektronik affald.
De dele i et ConSet produkt, der er omfattet af WEEE-direktivet,
er mærket med logoet til højre.

Download:

 
ConSet Homepage DanmarkloaderConSet A/S | Industrivej 23 | 6900 Skjern | Danmark +45 96 80 00 80 conset@conset.com